பயிர்களில் பூச்சி மற்றும் நோய்களை கட்டுப்படுத்துவது எப்படி? -கோவை வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் முன்னறிவிப்பு

பயிர்களில் பூச்சி மற்றும் நோய் கட்டுப்பாடு முறைகள் குறித்து, கோவை வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் முன்னறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. அதன் விவரம் வருமாறு:-

பருத்தி

பருத்தி பயிரில் காய்ப்புழுவின் தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த, இனக்கவர்ச்சி பொறிகளை ஏக்கருக்கு 5 என்ற அளவில் வைத்து, புழுக்களை கவர்ந்து அழிக்கலாம். பயிரில் அதிக சேதம் தென்பட்டால் குளோர்பைரிபாஸ் மருந்து 800 மில்லி, பாசலோன் மருந்து 600 மில்லி என்ற அளவில் ஒரு ஏக்கருக்கு தெளிக்க வேண்டும்.

இதேபோல் சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளின் நடமாட்டத்தை கண்காணிக்க, ஏக்கருக்கு 5 என்ற அளவில் மஞ்சள் ஒட்டும் பொறி அமைக்க வேண்டும். தேவைப்பட்டால் இமிடோகுளோபிரிட் 400 மில்லி மருந்தை, ஒரு ஏக்கர் என்ற அளவில் தெளிக்க வேண்டும். வேர் அழுகல் நோய் ஏற்பட்டு இருந்தால், ஒரு கிராம் கார்பென்டாசிம் மருந்தை, ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து, வேர்களில் ஊற்ற வேண்டும்.

கரும்பு-நிலக்கடலை

தண்டு துளைப்பான் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்த முட்டை ஒட்டுண்ணியான டிரைக்கோகிரமாவை ஒரு ஏக்கருக்கு பயன்படுத்த வேண்டும். இதை 15 நாட்கள் இடைவெளியில் 6 முறை இட வேண்டும். நிலக்கடலையில் இலை சுருட்டுப்புழு தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த, விளக்குப்பொறிகள் வைத்து, அந்துப்பூச்சிகளின் நடமாட்டத்தை கண்காணிக்க வேண்டும். இதேபோல் 500 மில்லி மாலத்தியான் மருந்தை, ஒரு ஏக்கர் பரப்பளவில் தெளித்து கட்டுப்படுத்தலாம்.

மேலும், மின்சார வசதி உள்ள இடங்களில் விளக்குப்பொறியை மாலை 7 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை வைத்து, சிவப்பு கம்பளிப்புழுக்களை கவர்ந்து அழிக்கலாம். பயிரின் இலையின் அடியில், முத்து போன்று, குவியலாக இருக்கும் முட்டை குவியல்களையும், கண்ணாடி போன்று சுரண்டப்பட்ட இலைகளில், கூட்டம், கூட்டமாக காணப்படும் இளம் புழுக்களையும், இலையோடு கிள்ளி எடுத்து அழிக்க வேண்டும். இளம் பருவ புழுக்களை பாசலோன் அல்லது டைக்குளோர்வார்ஸ் மருந்தை ஒரு ஏக்கர் பரப்பளவில் தெளித்து கட்டுப்படுத்த வேண்டும்.

மக்காச்சோளம்

மக்காச்சோளத்தை தாக்கும் தண்டு துளைப்பான் புழுக்களை கட்டுப்படுத்த, அந்துப்பூச்சிகளின் நடமாட்டத்தை விளக்குப்பொறி வைத்து கண்காணிக்க வேண்டும். தேவைப்பட்டால் கார்போபியூரான் மருந்தை 20 கிலோ மணலுடன் கலந்து, மக்காச்சோள குருத்துகளில் இட வேண்டும்.

காய்த்துளைப்பான் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்த, அவற்றின் நடமாட்டத்தை விளக்குப்பொறி வைத்து கண்காணிக்க வேண்டும். இனக்கவர்ச்சி பொறியை ஏக்கருக்கு 5 என்ற அளவில் வைத்து, ஆண் அந்துப்பூச்சிகளை கவர்ந்து அழிக்க வேண்டும். இதேபோல் கார்பரைல் மருந்தை ஏக்கருக்கு அரை கிலோ என்ற அளவில் தெளிக்க வேண்டும். அடிச்சாம்பல் நோயை கட்டுப்படுத்த எக்டேருக்கு மெட்டாலாக்சில் அல்லது மேன்கோசெப் மருந்தை தெளிக்கலாம். இலைக்கருகல் நோயை கட்டுப்படுத்த மேன்கோசெப் மருந்தை ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து, விதைத்த 20 நாட்களில் தெளிக்க வேண்டும்.

Views: 1123

கருத்துரை

You need to be a member of வேளாண்மைத் தகவல் ஊடகம் to add comments!

Join வேளாண்மைத் தகவல் ஊடகம்

உங்களுக்கான பரிந்துரைகள்...

Ads

நிகழ்ச்சிகள்

உழவர்கள் தகவல் மையம்

திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை தினமும் காலை 9 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை தொலைப்பேசி மூலம் தகவல் பெறுங்கள்.. மேலும் விபரங்களுக்கு.... அழைக்கவும்...

7 708 709 710

© 2018   காப்புரிமைக்குட்பட்டது.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service