தோட்டத்தில் களை வெட்டும் சாதனம் / Weeder for Garden/Farm Purpose

களை வெட்டும் சாதனம் உறுதியான, நீடித்து உழைக்க கூடிய, ஒரே ஆள் பயன் படுத்தும் அளவிலான புள் மற்றும் களை வெட்டும் இயந்திரம் என்னிடம் விற்பனைக்கு கிடைக்கும். இதனை...

Rating:
  • Currently 3/5 stars.

Views: 882

Favorite of 1 person

கருத்துரை

You need to be a member of வேளாண்மைத் தகவல் ஊடகம் to add comments!

Join வேளாண்மைத் தகவல் ஊடகம்

Comment by M.R. Kuppusamy on February 9, 2016 at 3:53pm

I want to purchase this களை வெட்டும் சாதனம்.  Please give full details for my further action.

Comment by parasuram on ஜனவரி 23, 2016 at 10:03am

I AM INTERESTED TO BUY THIS "WEEDER" FOR MY 2 ACRE AGRICULTURE LAND.

I WANT TO USE THIS MACHINE FOR BELOW CROPS:

  • TOMOTTOW
  • BRINJAL
  • CHILLI

PLEASE SHARE THE BELOW DETAILS:

  • MACHINE COST?
  • WHERE TO BUY? (MY LAND LOCATED AT DHARMAPURI DIST)
  • MACHINE TYPE: MANUAL POWER? OR AUTOMATIC/ENGINE POWER?
  • MINIMUM WEEDING "WIDTH" & "DEPTH"

Thanks for your advertisement

Reg,

Parasuram - 9884016068

உங்களுக்கான பரிந்துரைகள்...

Ads

நிகழ்ச்சிகள்

உழவர்கள் தகவல் மையம்

திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை தினமும் காலை 9 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை தொலைப்பேசி மூலம் தகவல் பெறுங்கள்.. மேலும் விபரங்களுக்கு.... அழைக்கவும்...

7 708 709 710

© 2019   காப்புரிமைக்குட்பட்டது.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service